HOME

PR AGENCY  เอเจนซี่โฆษณา  ประชาสัมพันธ์   สื่อสารการตลาด 

 อวตาร เวิร์ล มีเดีย ในยุค DIGITAL MARKETING

"โลก...ที่ไม่เหมือนเดิม" โลกไม่หยุดนิ่งทำให้ทิศทางการดำเนินงานด้าน Marketing ไม่เหมือนเดิม เพราะผู้บริโภคไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางเดิมๆ  Digital Marketing ในยุค Online communication  เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน การรับสารเกิดขึ้นทุกวินาที "โลกไม่เคยหลับ  ผู้รับสารก็ไม่หลับเช่นกัน"  Digital Marketing  ยังคงทำหน้าที่ในตัวเองตลอดเวลา  เพื่อส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Marketing communication  ในโลก Online จะมีบทบาทกว่าสื่อ offline  ดังนั้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับสินค้าหรือแคมเปญ จะไม่มีกฎเป็นสูตรสำเร็จ  วิธีการเดิมไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จ วิธีการใหม่ก็ไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จเช่นกัน  ด้วยเหตุนี้ เราในฐานะ PR AGENCY ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค DIGITAL MARKETING ที่ไม่เพียงเป็นที่ปรึกษาด้าน ดิจิตอล มาร์เกตติ้ง ในการวางกลยุทธ์เพื่อการสื่อสาร ให้กับลูกค้าเท่านั้น เราได้ทำ  CONTENT MARKETING ให้กับสินค้าของเราเองหลายรายการ  เพื่อเรียนรู้และหาคำตอบ วิเคราะห์พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ภาวะการตัดสินใจของผู้บริโภค  เรานำประสบการณ์ที่ได้ มารับมือกับยุคDigital Communication    "โลก...ที่ไม่เหมือนเดิม"

 • Swatch new Pop-up Store

 • SWATCH

 • SWATCH

 • ปอท. แจก คาถากันภัยผู้ใช้อีเมล์และเฟสบุ๊ค

 • ปอท. แจก คาถากันภัยผู้ใช้อีเมล์และเฟสบุ๊ค

 • ปอท. แจก คาถากันภัยผู้ใช้อีเมล์และเฟสบุ๊ค

 • โครงการคุณคือคนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง

 • GRAND OPENING RAMEN KING

 • งานเปิดตัว แอพพลิเคชั่น

 • โครงการ SAVE THE TEEN ปี 2

 • ตำรวจท่องเที่ยวรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

 • มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก

 • กิจกรรม “โพสต์ต้องคิด...คลิกเสี่ยงคุก!”

 • ซาโนฟี่วิ่งเพื่อเด็กลุ่มน้ำโขง

 • โครงการออนไลน์ใสสะอาด เรารักในหลวง

 • อ่านสร้างสุข สสส.

 • อ่านสร้างสุข สสส.

 • อ่านสร้างสุข สสส.

 • อ่านอุ่นรัก นิทาน EF

 • อ่านอุ่นรัก

 • อ่านอุ่นรัก

 • Patient Voice

 • Patient Voice

 • Patient Voice

 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • กรมพัฒนาฝีมือแรง

 • OKMD BBL Symposium

 • ภาครัฐพร้อมดันประชากรเข้าสู่โลกยุค4.0

 • OKMD BBL Symposium

 • คาราโอเกะมาเนกิเนโกะแห่งแรกในไทย

 • “คาราโอเกะ มาเนกิเนโกะ”


 • แฟมิลี่คาราโอเกะมาเนกิเนโกะ


 • EF Guideline นวัตกรรมการสอน

 • EF Guideline นวัตกรรมการสอน

 • EF Symposium 2017

Visitors: 54,375