PRESS CONFERENCE

Press conference

แถลงข่าวเปิดโครงการอย่างมืออาชีพ  รวดเร็ว  พร้อมสร้างสรรค์ประเด็นข่าวให้โดดเด่นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดนใจสื่อมวลชน  โครงการประสบความสำเร็จ  อย่างดีเยี่ยม  ในเวลาที่กำหนด จัดส่ง E-clippingรายงานความคืบหน้าของข่าวสารที่เผยแพร่ทุกวัน

มีบริการช่างภาพมือาชีพ  ในงานแถลงข่าว  พร้อมเก็บภาพบรรยากาศงาน และภาพพิธีการใช้ในงานประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ได้ภาพในมุมที่ผู้สื่อข่าวต้องการ ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จ

จัดทำReport ผลการดำเนินงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในรูปเล่มและ soft file   โดยแยกประเภท    ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์     ข่าววิทยุ    ข่าวในสื่ออนไลน์    จัดรูปเล่มที่สวยงาม ประเมินค่า Media value และ Pr value ให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์จากการทำงานที่คุ้มค่ากับงบประมาณ

                                                                           

 • แถลงข่าว อ่านอุ่นรัก ปปส.

 • แถลงข่าว ตร.ทท รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

 • ปอท.แถลงข่าวโพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก

 • แถลงข่าว RD CAMP

 • ปอท.

 • โครงการ save the teen

 • โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก

 • งานแถลงข่าว central world

 • PRESS CONFERENCE

 • PRESS CONFERENCE

 • PRESS CONFERENCE

 • อ่านอุ่นรัก

 • อ่านอุ่นรัก

 • อ่านอุ่นรัก นิทานEF

 • ปปส.อ่านอุ่นรัก

 • ตำรวจไซเบอร์

 • ROMANCE SCAMS

 • TCSD

 • Rare Disease Day Thailand

 • Rare Disease Day Thailand

 • Rare Disease Day Thailand

Visitors: 53,320