CSR PROJECT

CSR Project

Corporate Social Responsibility(CSR) ปัจจุบันกิจกรรมประเภท ซีเอสอาร์ ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมโดยไม่ได้ผลกำไรอีกต่อไป ซีเอสอาร์ เป็นการลงทุนในระยะยาวที่สร้างภาพลักษณ์  ไปยังกลุ่มเป้าหมาย   ของสินค้าในอนาคต  สร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์  สะท้อนความรับผิดชอบและตอบแทนสังคม  ซึ่งจะส่งผลที่ดีให้สินค้านั้นและองค์กรไปสู้อนาคตที่ยั่งยืน  

เนื่องจากกิจกรรมซีเอสอาร์ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นไปที่เยาวชน ชุมชน   เยาวชนเหล่านี้  จะกลายเป็นรากฐานสำคัญของแบรนด์ในอนาคตที่จะกลับไปใช้สินค้าบริการ เป็นการสร้างแบรนด์ให้ประทับใจเยาวชนยิ่งๆขึ้นไป 

นอกจากนี้ยังได้ภาพลักษณ์เมื่อนำพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ เรียกกันว่า  press tour เพื่อให้สื่อนำเสนอข่าวสารสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์ให้สังคมรับทราบในโอกาศต่อไป เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ทั้งกับสื่อ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ และสังคม

                                                                           

 • ซาโนฟี่วิ่งเพื่อเด็กลุ่มแม่น้ำโขง

  เจ็ม ออซ์เติร์ก (กลางแถวหน้า) ผู้จัดการทั่วไป ซาโนฟี่ ประเทศไทย เฟลิเซีย เดอ โมซ์ ผู้จัดการระดมเงินทุนประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และพนักงาน บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก จัดกิจกรรม Sanofi Run For Enfants du Mekong “ซาโนฟี่วิ่งเพื่อเด็กลุ่มแม่น้ำโขง” ร่วมวิ่งในงานแสตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน ประจำปี2558 โดยพนักงานซาโนฟี่ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทจะร่วมบริจาคเงินจำนวนเท่ากับค่าสมัครตามระยะทางวิ่ง ให้แก่มูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง (Enfants du Mekong) ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐ (Non-governmental organization – NGO) ที่ไม่แสวงผลกำไร เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ยากจนในประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงและหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา จีน (ยูนนาน) ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาภูมิภาคนี้ให้เจริญก้าวหน้า ร่วมบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทยwww.enfantsdumekong.com

 • ซาโนฟี่วิ่งเพื่อเด็กลุ่มแม่น้ำโขง

  เจ็ม ออซ์เติร์ก (กลางแถวหน้า) ผู้จัดการทั่วไป ซาโนฟี่ ประเทศไทย เฟลิเซีย เดอ โมซ์ ผู้จัดการระดมเงินทุนประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และพนักงาน บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก จัดกิจกรรม Sanofi Run For Enfants du Mekong “ซาโนฟี่วิ่งเพื่อเด็กลุ่มแม่น้ำโขง” ร่วมวิ่งในงานแสตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน ประจำปี2558 โดยพนักงานซาโนฟี่ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทจะร่วมบริจาคเงินจำนวนเท่ากับค่าสมัครตามระยะทางวิ่ง ให้แก่มูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง (Enfants du Mekong) ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐ (Non-governmental organization – NGO) ที่ไม่แสวงผลกำไร เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ยากจนในประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงและหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา จีน (ยูนนาน) ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาภูมิภาคนี้ให้เจริญก้าวหน้า ร่วมบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทยwww.enfantsdumekong.com
 • ซาโนฟี่วิ่งเพื่อเด็กลุ่มแม่น้ำโขง

  เจ็ม ออซ์เติร์ก (กลางแถวหน้า) ผู้จัดการทั่วไป ซาโนฟี่ ประเทศไทย เฟลิเซีย เดอ โมซ์ ผู้จัดการระดมเงินทุนประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และพนักงาน บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก จัดกิจกรรม Sanofi Run For Enfants du Mekong “ซาโนฟี่วิ่งเพื่อเด็กลุ่มแม่น้ำโขง” ร่วมวิ่งในงานแสตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน ประจำปี2558 โดยพนักงานซาโนฟี่ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทจะร่วมบริจาคเงินจำนวนเท่ากับค่าสมัครตามระยะทางวิ่ง ให้แก่มูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง (Enfants du Mekong) ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐ (Non-governmental organization – NGO) ที่ไม่แสวงผลกำไร เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ยากจนในประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงและหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา จีน (ยูนนาน) ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาภูมิภาคนี้ให้เจริญก้าวหน้า ร่วมบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทยwww.enfantsdumekong.com
 • โครงการห้องเรียนพ่อแม่ โดย กทม.

 • บางรัก มรดกรักแห่งแผ่นดิน โดย บสก

 • ททท.ติดอาวุธความคิดภารกิจหัวใจใหม่

Visitors: 52,378