ADVERTISING

Advertising

งานโฆษณาเหมาะกับสินค้าที่ต้องการสร้างยอดขายอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  ลูกค้ามีงบประมาณเพียงพอ ที่จะวางแผนซื้อมีเดียได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์โดยตรง  คือ ยอดขาย  เป็นการทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักสินค้า  พร้อมทั้งกระตุ้นการตัดสินใจ ให้ซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ

อีกทั้งยังมีส่วนในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งๆขึ้นไป  เป็นการครองใจผู้บริโภค ให้จงรักภักดีกับสินค้าได้อีกด้วย 

  • RD CAMP

  • ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

  • save the teen

Visitors: 52,378