BUS BACK ADVERTISING

Bus back advertising

เหมาะกับกิจกรรม หรือ Campaign ที่ต้องการเข้าถึงประชาชนจำนวนมาก กลุ่มบุคคลทั่วไป  นอกจากนี้การใช้สื่อ ปรเภทนี้ยังสร้างความตื่นตาตื่นใจ ตอกย้ำความแข็งแรงของcampaignได้อีกด้วย  การใช้สื่อประเภทนี้     งบประมาณค่อนข้างสูง  แต่ให้ผลลัพธ์คุ้มค่า   สร้างการจดจำให้กับกลุ่มเป้าหมายในขณะเดินทางเพราะกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากต้องเดินทางและใช้ชีวิตบนท้องถนน  มิฉะนั้น  สื่อประเภทจึงเข้าถึงทุกคนทุกอาชีพอย่าแน่นอน

  • ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

  • BUS BACK ADVERTISING

  • BUS BACK ADVERTISING

Visitors: 52,375