TV NEWS CLIPS

สื่อโทรทัศน์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ที่ประสบความสเร็จ จะต้องได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง หนึ่งในนั้น มักมีสื่อโทรทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ  จากการบริการจัดการงานแถลงข่าว โครงการต่างๆเป็นการต้องย้ำ ความสำเร็จในการทำงานร่วมกับสื่อมวลชน ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการให้สังคมได้รู้จักต่อไป

 

 

Visitors: 52,375